Аудит ІТ-інфраструктури

Кожному бізнесу необхідно мати відповіді на наступні питання:

 

  • Чи відкривають витрати на Інформаційні Технології нові можливості та перспективи для компанії? Чи ці витрати - просто вартість підтримки поточної операційної діяльності?
  • Наскільки стратегія IT- служби корелює з цілями і стратегією компанії вцілому?
  • Наскільки наявна IT-інфраструктура гнучка і масштабована, чи готова вона до зростання та трансформації бізнесу, як того вимагає ринок?
  • Чи є у підприємства розроблений План неперервності бізнесу BCP (business continuity plan) чи План відновлення після збою інфраструктури, кібератаки, DRP (disaster recovery plan), який дозволить швидко відновити роботу компанії і не отримати великих збитків?

 

ІТ-аудит від компанії «ITcare» допоможе Вам відповісти на ці питання і дасть Вам точну оцінку поточного стану Вашого ІТ-середовища з необхідною деталізацією (мережі, серверне і мережеве обладнання, програмне забезпечення). Це дозволить зрозуміти ступінь зрілості Вашої ІТ-інфраструктури, визначити потенційні точки відмови та «вузькі місця».

 

За результатами аудиту наші експерти нададуть:

 

  • Звіт про поточний стан Вашої ІТ-інфраструктури;
  • Оцінку відповідності наявних Інформаційних Систем тим задачам і планам, які ставляться компанією в коротко- і середньостроковій перспективі;
  • Розроблений саме для Вашої компанії план рекомендацій по підвищенню ефективності наявної IT-інфраструктури і оптимізації витрат на неї;
  • Рекомендації по можливому збільшенню продуктивності і відмовостійкості наявних ІТ-систем і сервісів;
  • Стратегію поетапної трансформації Інформаційних Систем, яка корелює з відповідним етапом розвитку Вашої компанії. Даний план дозволить прогнозувати і завчасно резервувати ІТ-бюджети компанії у відповідності з етапами реалізації Вашої бізнес-стратегії;
  • За необхідності, план дій під час інфраструктурних збоїв, кібератак, проактивный план захисту від кібератак і план кризових комунікацій.

 

Гарантією конфіденційності всіх отриманих під час аудиту даних служить договір про нерозголошення інформації (NDA).